Ukraina w Europie

 Jak zwykle w srodę 26-09-2012 o godz 18,00 zapraszamy do Ośrodka  Kultury Ukraińskiej w Szczecinie przy ul. Mickiewicz 45  na spotkanie z dr. Mykołą Riabczukiem, który opowie nam  o dzisiejszej Ukrainie. Spotkanie poprowadzi dr.Andrzej Wątorski.  

 
 
Mykoła Riabczuk, wybitny ukraiński poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta, historyk,pracownik naukowy Ukraińskiego Centrum Badań Kulturologicznych w Kijowie oraz wykładowca kursów monograficznych w Studium Europy Wschodniej.
 
Absolwent Politechniki Lwowskiej (1977) i Instytutu Literackiego im. Maksima Gorkiego w Moskwie (1988).
Członek redakcji czasopism „Krytyka”, “Nowa Europa Wschodnia” i “South Eastern Europe”.
Autor licznych książek i artykułów na temat społeczeństwa obywatelskiego, tożsamości narodowej, nacjonalizmu i transformacji postkomunistycznej w byłych republikach radzieckich.
 
Trzy jego książki ukazały się po polsku – "Od Małorosji do Ukrainy" (2002); "Dwie Ukrainy" (2004; wyd. II: 2006); “Ogród Metternicha” (2010).
 
Odznaczony nagrodami Fundacji Antonowiczów (2003), POLCUL (1997), Kapituły Polsko-Ukraińskiej (Nagroda Pojednania, 2002), Ministra Spraw Zagranicznych Polski (Bene Merito, 2009) – za działanie na rzecz dobrych stosunków ukraińsko-polskich.
 
Był również uhonorowany stypendiami w USA (Fulbright, 1994-1996; RSEP, 1999; Reagan-Fascell, 2011), Anglii (Reuters, 2000), Austrii (Milena Jesenska Fellowship, 2001), pracował też jako wykładowca i badacz na Węgrzech, w Kanadzie, Szwajcarii, Szwecji, Francji, Włoszech, Niemczech i Australii.

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013