ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Polityka integracyjna państwa polskiego na Ziemiach zachodnich i Północnych

Polityka integracyjna państwa polskiego na Ziemiach zachodnich
i Północnych- 21 10 2009

Tezy referatu: wskazanie grup ludnościowych, jakie były osiedlane (lub wysiedlane), dobrowolnie lub nie, na tzw. "Ziemiach Odzyskanych" w pierwszych latach po II wojnie światowej; określenie ich liczby i powodów, dla których znaleźli się na tych terenach; wskazanie wzajemnych relacji międzygrupowanych i relacji tych grup z państwem polskim; wskazanie - odrebnych niekiedy - rytów polityki państwa wobec poszczególnych grup; wskazanie celów generalnych polityki integracyjnej polskiej na ZZiP.

 Prof. U Wr. dr hab. Grzegorz Strauchold, Kierownik Zakładu Historii Najnowszej i Pracowni Atlasu Historycznego w Instytucie Historycznym Uniw. Wrocławskiego; ok. 200 publikacji, w tym cztery samodzielne książki; zywa współpraca z mediami i władzami lokalnymi; management naukowy: organizowanie wielu konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych; odpowiedzialny - wraz z prof. UWr. dr hab. G. Hryciukiem za współprace naukowa ze Wschodem; zainteresowania: historia ZZiP, stosunki polsko-niemieckie i polsko-czeskie, historia ŚLąska i Wrocławia, geografia i kartografia historyczna; regionalistyka.

prof.dr hab. Grzegorzem Strauchold Uniwersytet Wrocławski 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013