ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Czego nie wiemy o literaturze ukraińskiej ?

Czego nie wiemy o literaturze ukraińskiej ?

Czy wszyscy pisarze ukraińscy byli zawsze Ukraińcami? Czy literaura ukraińska powstawała tylko w języku Tarasa Szewczenki? Iloma językami władał Iwan Franko? Czy to prawda, że Ahatanheł Krymski znał 60 języków? Czy istnieje jeden ukraiński język literacki? Czy na Ukrainie w XIX wieku mogło dojść do uformowania się dwóch, a nawet trzech narodowości  i jak to wygląda dzisiaj? Jakie są ukraińskie mity kulturowe dotycząc  kobiet, a jak wyglądają polskie stereotypy dotyczące udziału kobiet w kulturze Ukrainy? O nieznanych szerzej sprawach dotyczących kultury ukraińskiej, a zwłaszcza literatury opowie podczas spotkania w ramach Uniwersytetu Otwartego "Na styku kultur" dr Andrzej Wątorski (3 listopada, godz. 18.00). Prelekcja będzie ilustrowana obfitym materiałem wizualnym.

Dr Andrzej Wątorski jest z wykształcenia polonistą, ukrainistą i filozofem. Na co dzień pracuje jako adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, prowadząc zajęcia z kulturoznawstwa oraz lektorat języka ukraińskiego. Na swoim koncie ma prawie 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych w kraju i za granicą, jest działaczem społecznym, znanym w regionie propagatorem dorobku kulturalnego w zakresie literatury i muzyki. Od lat związany jest ze Stowarzyszeniem Miłośników Opery i Operetki w Szczecinie, gdzie prowadzi spotkania poświęcone rzadko wykonywanym utworom muzyki operowej i symfonicznej. Od wielu lat działa w Związku Ukraińców w Polsce, obecnie piastując stanowisko sekretarza Zarządu Oddziału ZUwP. Przez 13 lat (1995-2008) redagował comiesięczne audycje ukrainistyczne "Kontakty i zbliżenia" w Polskim Radiu Szczecin. Od kilkunastu lat zajmuje się tłumaczeniami z języka ukraińskiego (artykuły naukowe, dokumenty, teksty literackie).
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013