ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Jak mówić i pisać

Jak mówić i pisać

 "Jak mówić i pisać poprawnie po polsku?"

26 listopada 2014, godz. 18.00, Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Szczecinie, ul. Mickiewicza 45
 
 
Czy dwie normy (językowe) to norma?
 
Ekonomizacja języka - o tendencji do skrótu słów kilka
 
Wulgaryzm - kwestia językoznawstwa czy estetyki?
 
O (nie)odmienianiu nazwisk przez Polaków
 
Gdzie błądzimy najczęściej?
 
Język to podstawowe narzędzie myślenia człowieka. Dzięki przekazowi językowemu komunikujemy się ze sobą, wyrażamy swoje poglądy, emocje. Język to żywy organizm – używając go codziennie, bawiąc się nim, zmieniamy go... Sebastian Surendra przybliży różne aspekty kultury języka. Omówi współczesną polszczyznę, wskazując jej normy, style i tendencje. Na wybranych przykładach przedstawi zjawiska językowe występujące zarówno wśród typowych użytkowników polszczyzny, jak i naukowców oraz osób
duchownych. Wskaże, jakie błędy językowe najczęściej popełniamy, jakich słów nadużywamy. Przeprowadzi uczestników przez gąszcz reguł ortograficznych i interpunkcyjnych.  
 
Sebastian Surendra - doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W podjętej pracy doktorskiej zajmuje się analizą poprawności językowej portali internetowych i porównaniem komputerowych programów korektorskich. Magister prawa i kulturoznawstwa na UAM. Autor dyktand dla dzieci i dorosłych, juror konkursów ortograficznych. Korektor branżowych czasopism, kampanii reklamowych i książek. Do jego głównych obszarów zainteresowań należą kultura języka (w 
szczególności poprawność ortograficzna i interpunkcyjna) oraz narracja mediów dotycząca cielesności w XXI wieku.

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013