ZUWP / Rada organizacji mniejszości narodowych i etnicznych / Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Z  inicjatywy szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce powstaje RADA ORGANIZACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH.

Fragment z deklaracji o współpracy

Zważywszy na :

  • wielokulturowe tradycje historyczne Szczecina i dążenie do ich kontynuacji i rozwoju;
  • uwarunkowania i perspektywy wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
  • wolę wzbogacenia form życia społecznego i kulturalnego Szczecina oraz włączenia się środowisk mniejszości narodowych do programu „Szczecin Europejską Stolicą Kultury 2016”;
  • potrzebę krzewienia tolerancji i wartości humanistycznych w duchu europejskiej współpracy;
  • dążenie do przezwyciężenia uprzedzeń narodowościowych, wynikających z zaszłości historycznych

My – przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych i etnicznych działających na terenie Miasta Szczecina i regionu działania sygnatariuszy, deklarujemy  wolę  współpracy i współdziałania dla osiągnięcia wspólnych celów, zawieramy niniejsze Porozumienie.              
Sygnatariuszami Porozumienia są:

Towarzystwo Litwinów w Polsce – Oddział w Szczecinie, reprezentowane przez  Wiktora Buwelskiego
Towarzystwo Greków Pomorza Zachodniego z siedzibą w Szczecinie, reprezentowane przez Chrystou Konstantinosa
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej, reprezentowane przez Ziegberta Czeluszki
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Oddział w Szczecinie, reprezentowane przez Różę Król
Związek Ukraińców w Polsce – Oddział w Szczecinie, reprezentowany przez Jana SyrnykaWitamy na naszej nowej stronie


 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013