ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Osadnictwo na wsi zachodniopomorskiej

Osadnictwo na wsi zachodniopomorskiej

 Osadnictwo na wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1949. 

 
 
Wiosną 1945 r. Pomorze Zachodnie znalazło się w granicach Polski w wyniku klęski III Rzeszy w II wojnie światowej. Polska racja stanu nakazywała jak najszybsze zasiedlenie tych ogromnych, w większości rolniczych terenów. Forsowana przez władze idea „powrotu na stare piastowskie ziemie” spotkała się z pozytywnym odzewem większości społeczeństwa, ale efekty akcji nie były zadowalające. Wśród nowych mieszkańców Pomorza Zachodniego byli osadnicy ze wszystkich ziem przedwojennego państwa polskiego. Osadnicy chętnie zajmowali niezniszczone gospodarstwa indywidualne. Brakowało natomiast chętnych do osiedlania się w wielkich majątkach ziemskich, jakich tu było wiele. Władze organizowały wielkie kampani propagandowe i cay system zachęt, aby przekonać do osiedlania się na tzw. "dzikim Zachodzie". Brak pewności, że ziemie te będą polskie, zagrożenie osobistego bezpieczeństwa, obecność ludności niemieckiej oraz pogłoski o tworzeniu na Pomorzu Zachodnim kołchozów zniechęcały do przyjazdu. Wielu jednak, jak np. przesiedleńcy z akcji „Wisła” znaleźli się tu pod przymusem. Inni, jak np. tzw. repatrianci z ZSRR często nie mieli alternatywy.
Spotkanie poprowadzi dr Małgorzata Machałek.
 
 
23 listopada 2011 r. godz. 18.00
Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Szczecinie, ul. Mickiewicza 45.
Wstęp wolny

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013