ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Polscy poeci Wilna

Polscy poeci Wilna

 Polscy poeci Wilna - Teodor Bujnicki, Czesław Miłosz i Jerzy Zagórski

 
Międzywojenne Wilno stanowiło jedyne w swoim rodzaju środowisko kulturowe: niejednolite, wielonarodowościowe, wielojęzyczne, bogate zarówno we wspaniałą historię, jak i w najzupełniej nowoczesne wówczas inspiracje awangardowe. Posłużyło ono za punkt odniesienia dla twórczości trzech wybitnych oraz niezwykle ważnych dla kultury polskiej poetów: Teodora Bujnickiego, Czesława Miłosza oraz Jerzego Zagórskiego - trzech najważniejszych członków grupy poetyckiej "Żagary".
Problematyka ich utworów to unikalne pogranicze tematyczne i filozoficzne: sprawy aktualne i społeczne mieszały się tam z kwestiami ogólnymi i ponadczasowymi, obrazy czerpane z obserwacji litewskiej przyrody (a także wileńskiej ulicy) służyły zaś nierzadko za rezerwuar środków artystycznych, wykorzystywanych w celu roztrząsania spraw dalekich od partykularyzmów. Jak to, co konkretne i przemijalne, stawało się punktem wyjścia dla tego, co ponadindywidualne i pozaczasowe? O tym,
w jaki sposób słowa poezji łączą się ze światem, opowie na kolejnym spotkaniu Uniwersytetu Otwartego "Na styku kultur" w dn. 14 listopada o godz. 18.00 dr Arkadiusz Faltyn.
 
Arkadiusz Faltyn, absolwent polonistyki i filozofii oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego. Publikował m.in. w "Dyskursie", "Pograniczach" oraz w zbiorach pokonferencyjnych (np. Czesław Miłosz i rewolucja, pod red. J. Madejskiego, Szczecin 2011). Zajmuje się głównie teorią i filozofią literatury. 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013