Tatarzy i Karaimi

 "Media polskich Karaimów i Tatarów w komunikacji społecznej obu grup".

Streszczenie: Tatarzy i Karaimi są małymi społecznościami wywodzącymi się z ludów pochodzenia tureckiego i osiadłymi od czasów Wielkiego Księcia Witolda na terenach polsko-litewskich. Byli trwale wpisani w krajobraz kresów Rzeczpospolitej aż po II wojnę światową. Po jej zakończeniu  część  przeniosła się wraz ze swymi polskimi sąsiadami w nowe granice Polski. Współcześnie próbują ocalić poczucie swej tożsamości. Jednym z instrumentów promowania wiedzy o własnym dziedzictwie kulturowym i jego wartościach są  media. O ich rozwoju, zakresie i zasięgu  traktuje kolejny wykład, który poprowadzi prof. dr hab. Janusz Mieczkowski

Prof. dr hab. Janusz Mieczkowski pracuje w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii polityki etnicznej oraz komunikacji społecznej grup mniejszościowych. Od lat wierny jest także swej fascynacji wielokulturowością Pomorza Zachodniego. Opublikował m.in. następujące książki: Żydzi, Niemcy i Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Liczba, położenie i działalność polityczna (1994), Między emigracją a asymilacją. Szkice o szczecińskich Żydach w latach 1945-1997(1998), Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w polityce państwa polskiego od 1989 roku (2007). Był także  współautorem takich  prac jak: Wybrane problemy narodowościowe (1998),  Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce (2003) czy Topografia pamięci (2010).
 
30 listopada 2011 r. godz. 18.00
Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Szczecinie, ul. Mickiewicza 45.
Wstęp wolny

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013