JERZY HAWRYLUK

Związek Ukraińców w Polsce 

zaprasza na
 
spotkanie z historykiem
JERZY HAWRYLUKIEM
i prezentację jego książki
„Od wypraw Włodzimierza do linii Curzona”
„Від Володимирових походів до лінії Керзона” 
 
Ośrodek Kultury Ukraińskiej, ul. Mickiewicza 45,  27-11-2013 godz 18 
 
 
 
Jerzy Hawryluk, ur. 1964 - historyk, literat, publicysta, fotograf. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (wydział historyczno-filozoficzny), aktywny uczestnik ruchu ukraińskiego odrodzenia narodowego na Podlasiu, autor publikacji o dziejach i kulturze Podlasia i innych regionów zamieszkanych przez Ukraińców, od 1991 roku członek redakcji Ukraińskiego Pisma Podlasia "Nad Buhom i Narwoju" (od 2001 roku redaktor naczelny), publikuje także w „Naszym Słowie”, na Ukrainie i prasie ukraińskiej w Ameryce (USA, Kanada). Od 2002 roku członek  Związku Pisarzy Ukraińskich.
 
Najnowsza książka Jerzego Hawryluka „Od wypraw Włodzimierza do linii Curzona” to pierwsza część publikacji pod ogólnym tytułem „Kraina na ukraińskim horyzoncie: Łemkowszczyzna, Bojkowszczyzna, Nadsanie, Chełmszczyzna, Podlasie”, która  łączy w sobie cechy informatora historycznego i biograficznego oraz przewodnika po najciekawszych miejscach nad Bugiem, Sanem i Popradem, gdzie Ukraińcy w ciągu wielowiekowego bytu zostawili swój ślad (możliwe, że w jej ramach powstanie też tom ze wspomnieniami i dokumentami).
Wydawcy: 
Z-Land Committee (Toronto) i Agencja Wydawnicza EkoPress (Białystok) 2013

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013