ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Karpaty bez granic

Karpaty bez granic


Drewniane cerkwie prezentowane na wystawie w znacznej większości należały przed II Wojną Światową do Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej prowadzącej swoje posłannictwo na terenie Galicji.Z momentem wejścia zachodnio-ukraińskich ziem do składu austro-węgierskiego imperium (po rozbiorach Polski) greckokatolickie diecezje znalazły poważne oparcie i opiekę ze strony monarchii habsburskiej. W tym też czasie, o czym świadczą daty, daje się zauważyć wzmożony ruch budowy nowych świątyń (drewnianych i murowanych) oraz generalnych remontów już istniejących.Po zakończeniu II Wojny Światowej oraz po pseudo-soborze, który został zainscenizowany w 1946 r. we Lwowie Cerkiew Greckokatolicka na wschodzie oficjalnie przestała istnieć, natomiast jej majątek znalazł się w granicach trzech państw: Polski, Słowacji oraz Radzieckiej Ukrainy.Losy świątyń wszedzie były bardzo podobne: część została przekazana Cerkwi Prawosławnej, większość zamieniono na magazyny, wiejskie kluby, czy po prostu zostawiono bez opieki skazując na dewastację i zagładę. Zmany nastąpiły po 1990 roku.Wystawa prezentuje drewniane cerkwie południowo-wschodniej Polski, północnej Słowacji oraz Zachodniej Ukrainy. Zbudowane one zostały w różnym czasie. Najstarsze pochodzą z XVII wieku, najnowsze wzniesiono kilka lat temu (Ukraina).Gościem wieczoru będzie Bohdan Tchórz , absolwent filologii ukraińskiej i wydziału dziennikarstwa Uniwersytwtu Warszawskiego.

12 październik (środa) 2011, godz. 18.00,Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Szczecinie, ul. Mickiewicza 45, wstęp wolny.
 
Bohdan Tchórz ukończył filologię ukraińską i wydział dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego – dziennikarz, pedagog, podróżnik. Współzałożyciel i długoletni redaktor miesięcznika Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce „Błahowist”. Współpracuje także z tygodnikiem „Nasze Słowo”. Pracuje jako nauczyciel języka ukraińskiego oraz prowadzi zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Górowie Iławeckim.
Jego pasją jest fotografia tematem której obrał głównie wschodnioeuropejską architekturę sakralną oraz krajobrazy tego fascynującego regionu. Autor licznych publikacji drukowanych na stronicach wspomnianych czasopism, a także w almanachu „Kalendarz Błahowista”.
Swoje prace wystawiał w wielu miastach Polski (m.in. w Gdańsku, Wrocławiu, Olsztynie, Przemyślu, Warszawie, Gnieźnie, Słupsku, Białym Borze, Kętrzynie itd.) - głównie w obiektach sakralnych, ale nie tylko. Wystawy uzupełnia opowieściami o zwiedzanych regionach oraz prezentacjami multimedialnymi.
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013