Duchy historii

 "Duchy historii na przykładzie formowania 12 pułku ułanów w latach 1918 - 1919".

Ośrodek Kultury Ukraińskiej, ul. Mickiewicza 45, 6 listopada, godz. 18.00
 
Czy w codziennym biegu po ulicach zastanawiamy się, kto nimi przechodził 100 lat temu? Czy mijając historyczny budynek zdajemy sobie sprawę z oddechów i westchnień, którymi nasiąkły jego mury? Czy czujemy emocje ludzi, których już nie ma? Najpełniej takiego wrażania doświadczamy w starych kościołach, w których czuć "woń wieków". Geografia historyczna umożliwia nam podróż w czasie, spojrzenie na to jak zmieniła się otaczająca nas przestrzeń. Pomaga też zweryfikować wydarzenia historyczne i 
potwierdzić lub zaprzeczyć relacjom historycznym. Na bazie historii formowania się 12 pułku ułanów mgr inż. arch. Rafał Raniowski przedstawi zmiany w przestrzeni miasta na
przestrzeni prawie 100 lat.
 
Mgr inż. arch. Rafał Raniowski jest absolwentem kierunku architektura i urbanistyka na Politechnice Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) oraz VI Studium podyplomowego urbanistyki i gospodarki przestrzennej na Politechnice Gdańskiej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, związany ze Stowarzyszeniem zrzeszającym członków rodzin oficerów i ułanów 12 pułku ułanów oraz sympatyków pułku (członek zarządu stowarzyszenia). Harcmistrz, przewodniczący 
Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013