ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Mniejszość niemiecka

Mniejszość niemiecka

Mniejszość niemiecka a wybory parlamentarne w III RP - dr Andrzej Szczepański -Uniwersytet Wrocławski

 
Polska Rzeczpospolita Ludowa w oficjalnej retoryce władz stanowiła monolit narodowościowy, a liczebność innych nacji była zjawiskiem marginalnym. Tym samym nie istniał problem obecności mniejszości niemieckiej, gdyż poza nieliczną grupą tzw. „uznanych Niemców”, mieszkających przede wszystkim na Dolnym Śląsku, Niemcy nie funkcjonowali jako grupa narodowa na terenie Polski. Dlatego olbrzymim zaskoczeniem drugiej połowy lat osiemdziesiątych XX wieku stał się zryw „nieistniejącej” mniejszości niemieckiej, która wg różnych szacunków liczyć miała kilkaset tysięcy członków, choć niektóre źródła podawały nawet liczbę miliona przedstawicieli. Konsternację pogłębiał fakt, iż „przebudzona mniejszość” głośno wyrażała potrzebę uznania swego istnienia i przyznania sobie praw społecznych i politycznych, w tym własnego przedstawicielstwa na szczeblu parlamentarnym i samorządowym.
 Już w 1990 r. w wyborach uzupełniających do Senatu RP kandydat mniejszości 
z województwa opolskiego, H. Kroll uzyskał w głosowaniu ponad osiemdziesięciotysięczne poparcie, pokonując kandydatkę obozu solidarnościowego. I choć ostatecznie, mimo zmobilizowania 120 tysięcy wyborców, przegrał w drugiej turze i tym samym nie zasiadł w ławach senackich, to jednak mniejszość stała się „moralnym zwycięzcą” i od tej chwili aktywnie włączyła się w rywalizacje wyborcze kolejnych lat. Znamienny jest fakt, że zjednoczona wspólnym wysiłkiem o osiągnięcie grupowych postulatów (m.in. prawnego uznania swej obecności, polepszenia warunków ekonomicznych i przyznania jej autonomii kulturalnej) grupa niemiecka z sukcesem ubiegała się o akcesję w organach przedstawicielskich. Jednak z chwilą uzyskania postulowanych przywilejów spadło zainteresowanie polityką wśród członków mniejszości, co przełożyło się na zmniejszenie liczby wyborców głosujących na kandydatów mniejszości.
 
Na spotkanie z drem Andrzejem Szczepańskim z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – absolwentem politologii (specjalność: międzynarodowe stosunki polityczne) na Wydziale Nauk społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, dziennikarzem zapraszamy:
 
16 listopada 2011 r. godz. 18.00
Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Szczecinie, ul. Mickiewicza 45.
Wstęp wolny

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013