ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Proletariat to zwycięzca burżuazji, śmierci i przyrody

Proletariat to zwycięzca burżuazji, śmierci i przyrody

„Proletariat to zwycięzca burżuazji, śmierci i przyrody”, czyli o ezoterycznych i parapsychologicznych  wątkach w komunizmie radzieckim

Wrogość bolszewików do religii jest powszechnie znana. W pierwszych latach po rewolucji wszystkie największe i najważniejsze organizacje religijne – prawosławne, katolickie, żydowskie oraz islamskie – dotknęły brutalne prześladowania. Niszczono cerkwie i kościoły, synagogi i meczety. Lenin chciał dokonać całkowitej transformacji Rosji w duchu sowieckim, a w kraju, w którym kultura była równoznaczna z religią, droga do zwycięstwa mogła wieść tylko przez unicestwienie tej drugiej. Bolszewicy wrogo odnosili się również do innego „zabobonu”, rozpowszechnionego przede wszystkim w środowiskach arystokracji i bogatego mieszczaństwa: fascynacji ezoteryką i parapsychologią, zresztą powszechnej w całej Europie na początku XX wieku. Jednak nie byli w tej wrogości do końca konsekwentni...

Robert Jurszo (ur. 1981), absolwent politologii (specjalność: filozofia) na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracuje jako analityk w samorządowej instytucji kultury SZCZECIN 2016. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą myśli politycznej polskich środowisk neopogańskich II RP. Udziela się również jako publicysta i autor artykułów popularnonaukowych z zakresu historii. Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa”. 

Spotkanie z Robertem Jurszo  poprowadzi dr Andrzej Wątorski
02.03.2011,godz.18.00
Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Szczecinie, ul. Mickiewicza 45.
Wstęp wolny
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013