Atak na cerkiew

 21 lipca 2013 roku około godziny 12,00 nieznani sprawcy sprofanowali cerkiew grecko-katolicką w Trzebiatowie. Po rozpoczęciu nabożeństwa nieznani mężczyźni próbowali wrzucić do cerkwi petardę. Z informacji świadków wynika, iż nikt z modlących się nie doznał obrażeń. 

gryfickie.info/chuligan-probowal-wrzucic-petarde-do-cerkwi-policja-zna-sprawce-ale-ten-ukrywa-sie/

radioszczecin.pl/index.php

 

 28 lipca 2013 roku na nabożeństwie w cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła obecni byli  Burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz oraz Przewodniczący Szczecińskiego Oddziału ZUwP Jan Syrnyk. Według informacji uzyskanych od wiernych zgromadzonych na nabożeństwie Polskie Radio Szczecin przygotowuje reportaż z Trzebiatowa na temat jak mieszkańcy Trzebiatowa oceniają wydarzenia z dnia 21-07-2013.

O planowanym czasie emisji reportażu poinformujemy  wkrótce.   
 
 
W sprawie chuligańskiego i nieodpowiedzialnego wybryku w Kościele Greckokatolickim św. Gertrudy w Trzebiatowie
 
W imieniu swoim i całej społeczności Gminy Trzebiatów wyrażam głębokie ubolewanie z powodu wydarzenia, które miało miejsce podczas mszy świętej 21. lipca br. Trudny czas wojny, pogromów narodowościowych i odwetów, akcji „Wisła” zrodził na Pomorzu Zachodnim, w tym i w Trzebiatowie, bogatą – wielokulturową tkankę społeczną. W naszej gminie działają cztery kościoły i wyznania: rzymskokatolickie, greckokatolickie, ewangelickie i prawosławne. Multikulturowość trzebiatowskiej społeczności jest dziś powodem do dumy i wyróżnienia. Dlatego niedzielny eksces cała społeczność gminy przyjmuje z dezaprobatą.
 
Łączymy się z naszymi sąsiadami i przyjaciółmi narodowości ukraińskiej i wyznania greckokatolickiego w ich obawach dotyczących ostatnich wydarzeń w kraju. Z całym zrozumieniem przyjmujemy prawo społeczności ukraińskiej do samodzielnej oceny tych wydarzeń. Dzisiejsza, jednocząca się Europa nie może być miejscem podgrzewania konfliktów narodowościowych czy wyznaniowych. I za to jesteśmy odpowiedzialni my wszyscy jak i każdy z osobna.
 
Z wyrazami szacunku i ubolewania,
 
Dr Zdzisław Matusewicz – Burmistrz Trzebiatowa
 
 
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013