ZUWP / Aktuaności / II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Ogłoszenie
27-28 maja 2011 r. w Szczecinie odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Stan i potrzeby ukraińskiego szkolnictwa w Polsce”

Organizatorzy:
Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie

Współorganizatorzy:   
Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce
Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

Przygotowanie merytoryczne:
Redakcja „Ridna Mowa”
W konferencji udział wezmą:
1. Dr Andrzej Wątorski – literaturoznawca, Uniwersytet Szczeciński
2. Dr Wiktor Jurczenko-  psycholog, Uniwersytet  Kijowski
3. Dr hab. Jarosław Syrnyk- historyk ,Wrocław
4. Doc. Anatolij Sytczenko – Uniwersytet , Mikołajów
5. Dok Wiktor Jaruczyk -Uniwersytet Łucki
6. Doc. Irena Kostankiewicz -Uniwersytet Łucki   
7. Doc. Alla Diomina – konsultant-metodysta,Łuck
8. Mgr Irena Drozd – Biały Bór, Przewodnicząca UTN
9. Mgr Sławomir Osiński – publicysta, dyr. Szkoły Podstawowej w Szczecinie
10. Mgr Maria Steć –Ridna Mowa, Przemyśl
11. Mgr Marek Syrnyk –dyr. Psychologiczno-Pedagogicznego Centrum w  Wałczu

Historyczny Panel :
„Droga do niepodległości.W XX rocznicę ogłoszenia Aktu Niepodległości Ukrainy”
W panelu udział wezmą:
1. Prof. dr hab. Roman Drozd (Słupsk)
2. Prof. dr hab. Bogdan Halczak ( Zielona Góra)
3. Prof. dr hab. Igor Hałagida ( Gdańsk)
4. Prof. dr hab. Omelian  Wiszka ( Toruń )
5. Dr hab. Jarosław Syrnyk ( Wrocław )
6. Dr Roman Wysocki ( Lublin )
7. Dr Piotr Andrusieczko  (Słupsk ) 
8. Mgr Magdalena Semczyszyn (Szczecin)
9. Mgr Mariusz Humecki ( Wrocław )

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres :  proswita@o2.pl 
W terminie do 30 kwietnia 2011 r.
W czasie konferencji będą odbywały się:  XV Dni  Ukraińskiej Kultury

Gość Konferencji : Rektor Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Suchomłyńskiego w Mikołajewie
Zapraszają :        
Jan Syrnyk - Przewodniczący Szczecińskiego  Oddziału  ZUwP
Roman Drozd – Przewodniczący UHTwP   
Irena Drozd – Przewodnicząca UNTwP   
Marek Syrnyk – red. Ridna Mowa

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013