ZUWP / Aktuaności / Rezygnacja Konsula Honorowego Ukrainy

Rezygnacja Konsula Honorowego Ukrainy

  Oświadczenie Pana Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu Witolda Horowskiego  

 
"Szanowni Państwo, czuję się zobowiązany zawiadomić wszystkich zainteresowanych, że wczoraj wieczorem przekazałem Jego Ekscelencji Panu Ambasadorowi Markijanowi Malskiemu informację o intencji zakończenia współpracy konsularnej. Charakter tej umowy jest taki, że nie przesądza to o automatycznym wygaśnięciu mojego mandatu. Umowa jest ważna jeszcze 3 lata, a decyzja o jej ewentualnym zakończeniu należy teraz do Ambasady i MSZ Ukrainy. Moja decyzja ma charakter osobisty i jest związana z wczorajszymi wydarzeniami w Kijowie. Przekroczone zostały granice, w ramach których byłem gotów pełnić misję konsularną w Poznaniu. Przy tej okazji, chciałbym też wyraźnie podkreślić, że moja decyzja nie ma związku z preferencjami politycznymi, czy negocjacjami rządu Ukrainy z Unią Europejską. Uważam, że społeczeństwo naszego Sąsiada ma pełne prawo do demokratycznych wyborów i sympatii politycznych. Uważam jednak, że śmierć kilku osób w Kijowie oraz wdrożenie przepisów drastycznie ograniczających prawa demokratyczne to wydarzenia, które nie pozostawiają mi wyboru. Decyzja, o której piszę, nie oznacza żadnych zmian dla poznańskiej działalności w ramach Stowarzyszenia SK Polska-Ukraina, organizowania festiwalu kulturalnego czy debat publicznych. Podobnie wygląda sytuacja z konsulatem, który zachowuje ciągłość działania do czasu wyjaśnienia kwestii prawnych. Na koniec pozostaje mi wyrazić nadzieję, że tragiczne wydarzenia mające miejsce w dni święta narodowego – Jedności Ukrainy – były kulminacją przemocy i staną się symbolicznym punktem zwrotnym w historii budowy społeczeństwa obywatelskiego u naszego Sąsiada. Z wyrazami szacunku, Witold Horowski Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu" - brzmi oświadczenie przekazane Związkowi Ukraińców w Polsce. 
 
23-01-2014
 
 
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013