ZUWP / Aktuaności / Prośba o pomoc dla UKRAINY

Pomóżmy demonstrantom na Ukrainie

 Prośba Związku Ukraińców w Polsce oddział Szczecin oraz senatora Norberta Obryckiego

 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób chcących pomóc Ukraińcom 
demonstrującym w Kijowie o środki opatrunkowe, ciepłą odzież oraz datki,które zostaną przeznaczone  na zakup lekarstw dla demonstrantów, którzy ucierpieli w starciach z policją.
 
Datki pieniężne proszę przekazywać na konto 
Caritas Diecezji Wrocławsko - Gdańskiej Pl. Nankiera 15a, 
50-140 Wrocław
nr:  43 1020 5242 0000 2202 0117 7948
z dopiskiem „POMOC DLA UKRAINY”. 
 
Zostaną one przekazane przez Caritas bezpośrednio do potrzebujących.
 
Prosimy również o środki opatrunkowe (nie lekarstwa) i ciepłą odzież dla demonstrujących  w Kijowie.
 
Można je przynosić  w dniach 24-28 stycznia 2014 do szczecińskiej siedziby Związku Ukraińców w Polsce ul. Mickiewicza 45,  w godzinach 10:00 - 16:00 
oraz do biura senatora Norberta Obryckiego
mieszczącego się przy ul. Więckowskiego 1/9
pon.-pt. w godzinach 10:00 - 14:00. 
Wszelkich informacji dotyczących zbiórki udzielamy pod nr telefonu:  
+48 91 422 16 96.
 
Z wyrazami szacunku
 
Jan Syrnyk           
Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce oddział Szczecin
 
Norbert Obrycki
Senator RP

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013