ZUWP / Aktuaności / Filologia ukraińska

Filologia ukraińska

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego na rok 2012/2013 
 
Filologia, specjalność: Filologia ukraińska
 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
 
 
 CHARAKTERYSTYKA
Kierunek jest realizowany w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym jako 3-letnie studia pierwszego stopnia. Studia pierwszego stopnia odbywają się na kierunku filologia o specjalności: filologia ukraińska. W ramach programu studiów realizowane są zajęcia z praktycznej nauki języka ukraińskiego (od poziomu zerowego) oraz bloki programowe przedmiotów w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze Ukrainy (dotyczące m.in. gramatyki języka ukraińskiego i jego historii, głównych dzieł i tendencji w literaturze ukraińskiej, dziejów ziem ukraińskich, zróżnicowania regionalnego współczesnej Ukrainy). Studia przygotowują do podjęcia studiów drugiego stopnia, trwają 3 lata (6 semestrów). Kończą się egzaminem końcowym.
 
 PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent studiów zawodowych na specjalności filologia ukraińska uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent powinien być specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka, posiadać wykształcenie ogólnofilologiczne (np. znajomość teorii lingwistycznych, umiejętność analizy dzieła literackiego) oraz specjalistyczne w postaci podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii Ukrainy (np. rozumienie kodów i odwołań literackich, wiadomości o najważniejszych zabytkach ukraińskich, geografii kulturowej, sytuacji wyznaniowej kraju, orientacji we współczesnej sztuce ukraińskiej). Studia przygotowują do podjęcia zatrudnienia na styku polsko-ukraińskich przedsięwzięć i projektów (np. w roli przewodnika i/lub pilota turystycznego, animatora działań kulturalnych, pracownika instytucji kulturalnej).
 
 
 
Filologia, specjalność: filologia rosyjsko-ukraińska
 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
 
 
 CHARAKTERYSTYKA
Kierunek realizowany jest w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym jako 3-letnie studia pierwszego stopnia. Studia pierwszego stopnia odbywają się na kierunku filologia o specjalności: filologia rosyjsko-ukraińska. W ramach programu studiów realizowane są od podstaw języki: rosyjski i ukraiński (praktyczna nauka języka rosyjskiego, praktyczna nauka języka ukraińskiego), a także blok przedmiotów w zakresie wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii obszaru języków: rosyjskiego i ukraińskiego.
 
 PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent studiów zawodowych na kierunkufilologia rosyjsko-ukraińska otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent powinien być specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języków rosyjskiego i ukraińskiego, posiadać wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii obszaru języka rosyjskiego i ukraińskiego. Studia przygotowują do podjęcia zatrudnienia w charakterze organizatora i propagatora kultury rosyjskiej i ukraińskiej.
 

 
 
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Filologiczny
al. Piastów 40 B, bud. nr 5, 71-065 Szczecin
Instytut Filologii Słowiańskiej, pok. 201

 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013