ZUWP / Aktuaności / Poparcie dla Ukrainy

Poparcie dla Ukrainy

01-grudnia 2013,Grecy, Białorusini, Polacy, oraz Ukraińcy wzięli udział w wiecu poparcia dla protestująłcych na Ukrainie zwolenników wstąpienia tego państwa do UE. Przed szczecińską siedzibą Związku Ukraińców w Polsce pojawiło się ok. 100 osób.Odśpiewano „Szcze ne wmerła Ukraina" - ukraiński hymn, wznoszono także okrzyki popracia, "Ukraino my z toboju" , "Ukraina to Europa". Około półgodzinne spotkanie, w którym wzięli udział m.in. Paweł Bartnik, wicedyrektor Euroregionu Pomreania, senator Norbert Obrycki oraz pacownicy Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Sztuki, przebiegło spokojnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senator PO Norbert Obrycki odczytał uchwałę komisji Senatu RP.

„Ukraina jest wielkim i ważnym krajem Europy, którego kultura stanowi nieodłączną część naszego wspólnego, europejskiego dziedzictwa. Dlatego rola, jaką Ukraina odgrywa na arenie europejskiej, ma ogromne znaczenie dla przyszłości nas wszystkich. Doskonale rozumie to Unia Europejska, która jest otwarta na współpracę z Ukrainą, a wileński szczyt UE pokazuje, iż dążenie do stowarzyszenia tego państwa z krajami Wspólnoty jest cały czas możliwe.
Wejście do wspólnego rynku Europy Zachodniej, przepływ towarów i usług oraz transfer technologii mogą stać się bodźcem rozwoju tego kraju i zakończenia trwającego w nim kryzysu, który jest przyczyną trudnej sytuacji materialnej wielu Ukraińców. Zbliżenie Ukrainy  i UE niesie za sobą gwarancję dla swobód obywatelskich oraz podniesienie jakości funkcjonowania ukraińskich instytucji państwowych. Zapewnienie godnych warunków życia obywateli jest natomiast celem, do którego powinna dążyć każda władza. Celu tego nie powinien przysłaniać żaden partykularyzm, przynależność partyjna, ani krótkowzroczna polityka.
Od powstania w 1991 r. niepodległej Ukrainy i uznania jej przez Polskę jako pierwsze państwo na świecie, nasz kraj zawsze wspierał proeuropejskie dążenia swego sąsiada. To m.in. dzięki naszemu wkładowi Unia Europejska zaoferowała Ukrainie porozumienie dające jej gospodarce szanse na unowocześnienie i konkurencyjność poprzez dostęp do największego na świecie rynku.

Komisja Spraw Zagranicznych Senatu RP podziela stanowisko wypracowane w Wilnie przez przywódców państw UE i apeluje do władz ukraińskich o poszanowanie praw obywateli. Jednocześnie wyrażamy solidarność z wszystkimi uczestnikami pokojowej demonstracji na rzecz podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, którzy nad ranem 30 listopada zostali zaatakowani przez oddziały milicji na Majdanie Niepodległości w Kijowie.
Wyrażamy głębokie zaniepokojenie działaniami ukraińskich sił porządkowych, które z użyciem - w naszej ocenie - nieadekwatnych środków, rozbiły pokojową demonstrację. Działania te stoją w sprzeczności z prawem do wolności słowa oraz wolności zgromadzeń, które są jednymi z fundamentów każdej demokracji.
Zapewniamy demonstrantów z kijowskiego Majdanu Niepodległości o naszej solidarności i wsparciu dla nich, dla ich dążeń oraz wszystkich pokojowych działań, które odbywają się w duchu demokracji oraz poszanowania drugiego człowieka.
Komisja Spraw Zagranicznych Senatu RP zachęca władze Ukrainy do kontynuowania dialogu z Unią Europejską, którego obiecującym początkiem był wypracowany wspólnie przez Ukrainę i UE tekst umowy stowarzyszeniowej. Wyrażamy przekonanie, że stowarzyszenie Unii z tak ważnym krajem europejskim stanie się źródłem obopólnych korzyści, przybliży do siebie obu partnerów, przyczyniając się do rozwoju wolności i demokracji na kontynencie europejskim. Dlatego Polska będzie nadal czyniła wszystko, by przyjazne zaproszenie Ukrainy do integracji z Unią Europejską pozostało aktualne” .

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013