„Polska – wspólnym domem dla wielu narodów”

 Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza konkurs „Polska – wspólnym domem dla wielu narodów” z zakresu wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 
Regulamin konkursu.
 
1. ORGANIZATOR KONKURSU:  Wojewoda Zachodniopomorski.
 
2. CZAS TRWANIA KONKURSU: od 2 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r.
 
3. Harmonogram konkursu: 
   Ostateczny termin nadsyłania prac - 30 listopada 2012 r.
   Ogłoszenie wyników  -  17 grudnia 2012 r.
 
4. Warunki konkursu:  Do udziału w konkursie organizator zaprasza          uczniów szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
 
5. Techniki prac: Wypracowanie, wywiad, opowiadanie, reportaż, zdjęcie, malarstwo, rysunek.
 
6. Temat prac pisemnych lub plastycznych – Mniejszości narodowe i etniczne województwa zachodniopomorskiego.
 
 
7. Prace winny być oznaczone  imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, dokładnym adresem szkoły, nr telefonu.
 
8. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: praca pisemna oraz praca plastyczna.  
 
9. Prace nadesłane na konkurs będą eksponowane na wystawie kończącej konkurs.
 
10.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac oraz ich publicznej ekspozycji.
 
11.  Prace należy nadsyłać pod adresem:
 
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
Tel. 91 4303462
 
12.  Informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów zostaną umieszczone     na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013