ZUWP / Aktuaności / POMOC UKRAINIE

ZACHODNIOPOMORSKIE POMAGA UKRAINIE

 

 
 
Do 10 stycznia 2015 na terenie województwa zachodniopomorskiego trawa akcja pomocy dla Ukrainy
 
 
Obecnie nasze działania koncentrujemy na wsparciu ludności z obwodów donieckiego i ługańskiego. Dzięki współpracy z organizacjami na Ukrainie, możemy monitorować potrzeby osób, których kryzys humanitarny dotyka bezpośrednio. Wspomniane partnerstwo pomaga nam działać efektywniej. Wspieramy osoby, które autentycznie potrzebują pomocy a jednocześnie, wobec naszych Darczyńców, daje to poczucie rzetelnie wykonanej misji.
Wsparcie doraźne, jakie dotychczas przekazaliśmy Ukrainie (tzn. pakiety higieniczne, opatrunki, odzież, żywność), było bardzo potrzebne ale jednocześnie niewystarczające. Sytuacja na Ukrainie jest dramatyczna. Oficjalne statystyki mówią, że jest tam 480 tysięcy wewnętrznych przesiedleńców. Na wschodzie kraju wciąż trwa wojna z najeźdźcą a każdego dnia zabijani są ukraińscy żołnierze i cywile. Nam może trudno wyobrazić sobie codzienne życie bez prądu, ogrzewania, bez wystarczającej ilości żywności i ciepłych ubrań. Szczególnie uciążliwe jest to dla uchodźców, którzy niekiedy z godziny na godzinę, musieli porzucić swoje rodzinne domy. 
Istotną formą wsparcia potrzebujących na Ukrainie, jest zbiórka najpotrzebniejszych artykułów - odzieży zimowej, artykułów higienicznych dla dzieci oraz żywności z długim terminem przydatności. Osoby zainteresowane pomocą Ukrainie poprzez przekazanie wspomnianych darów, prosimy składać je do siedziby Związku Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie: ul. Mickiewicza 45, 70-385 Szczecin,  tel./ faks.: 91 422 16 96. 
 
Pierwszy transport z pomocą, zaplanowany jest na dzień 10 stycznia 2015 r.
 
Dodatkowo, aby pomóc ludziom w różnych indywidualnych sytuacjach, uruchomione jest konto Caritas greckokatolickiej, na które od listopada 2013 r., wpłacane są dobrowolne ofiary finansowe na zabezpieczenie niezbędnej pomocy. Właśnie z tych wpłat udzielana jest pomoc rannym cywilom oraz żołnierzom ukraińskim, którzy przebywają w Polsce na specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji.
OFIARY MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO: 
Caritas Diecezji Wrocławsko – Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego
Pl. Bpa Nankiera 15a, 50-140 Wrocław 
nr 43 1020 5242 0000 2202 0117 7948 
tytułem - „POMOC UA”
Wszystkie rzeczy oraz produkty otrzymane od Darczyńców, będą przekazane domom dziecka, ośrodkom wychowawczym oraz rodzinom uchodźców z Krymu i wschodniej Ukrainy, które otrzymują pomoc w sposób zorganizowany i rejestrowany. 
Serdecznie prosimy o wsparcie dla obywateli Ukrainy - 
 
 
 
Ks. Robert Rosa                                                      
Dyrektor  Caritas Diecezji Wrocławsko – Gdańskiej  Kościoła Greckokatolickiego w Polsce    Adres:
ul. Mickiewicza 43
70-385 Szczecin
tel. 604 102 542
 
Jan Syrnyk
 
Przewodniczący
Związku Ukraińców w Polsce
Oddział w Szczecinie
 
Adres:
ul. Mickiewicza 45
70-385 Szczecin
tel. 607 087 944
 
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013