Grecy w Szczecinie

Na przełomie lat 40 i 50 na terenie Pomorza Zachodniego znaleźli się uchodźcy z Grecji, trawionej w tym czasie wojną domową. Pierwszą grupę z nich stanowili ranni partyzanci przebywający w szpitalu wojskowym w Dziwnowie. Kolejną grupę tworzyły dzieci ulokowane w 1951 roku w Państwowym Ośrodku Wychowawczym w Policach. Rok później powołano podobną placówkę w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 75. Znalazło w niej opiekę około 700 młodych wychowanków. Ośrodek pomyślany był jako miejsce kontynuacji nauki dla dzieci, które ukończyły szkołę podstawową w Policach i przyjechały do szkół średnich w Szczecinie. Wychowankami byli w większości chłopcy (60%) w wieku od 14 do 20 lat. Niedaleko POW zamieszkali pracownicy ośrodka wraz z rodzinami. W 1952 roku szacowano, iż w Szczecinie jest  około 500 dorosłych osób narodowości greckiej lub macedońskiej. Obok POW znaleźli oni zatrudnienie także w zakładach przemysłowych (stoczni, zarządzie portu, zakładach budowlanych i mięsnych) i handlowych.   

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych mniejszość grecka prowadziła ożywione życie kulturalne. Rozwijały się różne formy działań. Funkcjonowały zespoły chóralne, taneczne i sportowe. Ze środowiska greckiego wywodzili się m.in. najwybitniejszy poeta diaspory greckiej w Polsce i tłumacz literatury Nikos Chadzinikolau czy  tenor Paulos Raptis. 
Przez długie lata organizacją skupiająca społeczność był Związek Uchodźców Politycznych z Grecji im. Nikosa Belojanisa. Na początku lat 60. należało do niego 360 osób. W latach siedemdziesiątych przemiany wewnętrzne w Grecji umożliwiły powrót większości Greków do swej ojczyzny bądź wyjazd do macedońskiej części ówczesnej Jugosławii.

W latach osiemdziesiątych  doszło do ukonstytuowania się Towarzystwa Greków w Polsce skupiającego około 70 osób w swej szczecińskiej strukturze. W 2007 roku zarejestrowano Towarzystwo Greków Pomorza Zachodniego. Jego przewodniczącym został Konstantinos Chrystou. Organizacja zrzesza 87 członków. Stowarzyszenie przygotowując różnego rodzaju  uroczystości z okazji polskich i greckich świąt narodowych na których prezentowane są piosenki i tańce narodowe. Stowarzyszenie stara się propagować  języka grecki  organizując  jego  kursy.  Działa na rzecz integracji środowiska greckiego przygotowując spotkania diaspory w Golczewie oraz Dni Kultury Greckiej w Policach i Dziwnowie.
O losy polickich  i szczecińskich  Greków i Macedończyków opowiadano w kilku reportażach telewizyjnego w cyklu „Pomerania Ethnica” i w filmie dokumentalnym „Grecy z Polic” (1997,  reż. Ryszarda Bera).

opracował: prof. dr hab. Janusz Mieczkowski
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013