VI Konkurs Poeci Ukrainy

VI Konkurs Poeci Ukrainy
10 maj 2014
 
Tegoroczna edycja konkursu recytatorskiego „Poeci Ukrainy” poświęcony Tarasowi Szewczenko za nami. 
Udział w konkursie wzięły dzieci z  miedzyszkolnych punktów nauczania jezyka ukraińskiego z: Kołobrzegu i Trzebiatowa – nauczyciel Nadia Pyłat oraz  Szczecina – nauczyciel Ałła Diomina. 
 
O Wielkim poecie ukraińskim można pisać wiele, ale najlepiej zrobił to Ivan Franko :
 
„Dziesięć lat uginał się pod ciężarem rosyjskiej musztry wojskowej, a dla wolności Rosji zrobił więcej niż dziesięć zwycięskich armii”
Za swoje przekonania i działalność polityczną w nielegalnym Bractwie Cyryla i Metodego został przez carat na 10 lat zesłany w sołdaty na Ural, gdzie odbył katorgę m. in. w towarzystwie polskich zesłańców. Surowy zakaz pisania i malowania miał zabić w nim nie tylko buntownicze myśli, ale również złamać go i zniszczyć jako artystę, który swoim talentem i autorytetem wpływał na mieszkańców imperium rosyjskiego, namawiając ich do walki o swoje prawa.
 
„Los prześladował go w życiu ile tylko zdołał, ale nie udało mu się przemienić złota jego duszy w rdzę, a jego miłości do ludzi – w nienawiść i pogardę…”
Powróciwszy z zesłania w 1857, Szewczenko nadal pracował jako malarz (tworzył głównie akwaforty) i poeta. Zmarł 10 marca 1861, początkowo został pochowany w Petersburgu, a ostatecznie spoczął w Kaniowie pod Kijowem.
 
„Los nie szczędził mu cierpień, ale nie pożałował też radości, bijących ze zdrowego źródła życia”
Sierota, chłop pańszczyźniany, człowiek pozbawiony ojczyzny, nosiciel prześladowanego języka, zesłaniec – był Taras Szewczenko bywalcem salonów, członkiem Akademii Sztuk Pięknych. Już za życia wielu jego rodaków miało świadomość wyjątkowości tej postaci i z radością przyjmowało jego przyjaźń. Na pogrzebie wygłaszano mowy w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim, bowiem Szewczenko cenił w ludziach ich zalety charakteru, bez względu na narodowość czy wyznanie.
 
„Najpiękniejszy i najcenniejszy skarb dał mu los dopiero po śmierci – nieśmiertelną sławę i zawsze kwitnącą radość, którą w milionach serc ludzkich wciąż na nowo będą wzbudzały jego utwory”
Zarówno przez swój program polityczny, jak i przez używany język (zrozumiały dla wszystkich Ukraińców, nawet zamieszkujących odległe od siebie tereny i mówiących na co dzień dziesiątkami dialektów i gwar ukraińskich) Szewczenko stał się  jednym ze kreatorów nowożytnego narodu ukraińskiego, jego kultury i jego tradycji.
 
„Taki był i jest dla nas, Ukraińców, Taras Szewczenko”
Właśnie dlatego co roku na początku marca Ukraińcy na całym świecie – w kraju i za granicą – obchodzą uroczyście „Dni Szewczenkowskie”, święto kultury i języka ukraińskiego, organizując koncerty, spektakle teatralne, konkursy recytatorskie i opowiadając o historii swojego wielkiego rodaka.
 
Wszystkie cytaty pochodzą z wypowiedzi Iwana Franki (1856-1916) z okazji setnego jubileuszu urodzin Tarasa Szewczenki w 1914 roku. - dr Andrzej Wątorski
 
Zadanie zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji  i Cyfryzacji  współfinansowane  ze środków Miasta Szczecin.
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013