ZUWP / Festiwal Spotkanie Kultur / Międzynarodowe sympozjum naukowe - Mniejszości Narodowe w Europie

Międzynarodowe sympozjum naukowe - Mniejszości Narodowe w Europie

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE
Mniejszości Narodowe w Europie. Dziś i Jutro.

RADA ORGANIZACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH  W SZCZECINIE
ZWIĄZEK UKRAINCÓW W POLSCE  O/O W SZCZECINIE

Pod Patronatem
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego- Władysława Husejki
Prezydenta Miasta Szczecina- Piotra Krzystka


Termin: 27-28 sierpnia 2010 r.
Miejsce: Ośrodek Kultury Ukraińskiej, ul. Mickiewicza 45 w Szczecinie.
Sympozjum odbędzie się w ramach Festiwalu Spotkania Kultur

PROGRAM

27 sierpnia 2010 r.
Godz. 15.30-18.30

Otwarcie sympozjum

Część 1.

 

 1. prof. dr hab. Antonina Kołodij (Lwowski Regionalny Instytut Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy) – Mniejszości narodowe na Ukrainie
 2. prof. dr hab. Edward Olszewski (Uniwersytet M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie) – Mniejszość polska w Skandynawii
 3. dr Julita Rybczyńska (Uniwersytet M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie) – Prawna ochrona dóbr kultury mniejszości narodowych w Europie

 

Dyskusja

28 sierpnia 2010 r.
10.00-14.00

Część 2.

 

 1. prof. dr hab. Roman Drozd (Akademia Pomorska) – Polityka narodowościowa PRL na przykładzie mniejszości ukraińskiej
 2. dr Mirosław Świt (Uniwersytet Zielonogórski) – Różnorodność kulturowa jako podstawa kształtowania europejskiej wspólnoty społecznej
 3. dr Izabela Gawłowicz (Uniwersytet Szczeciński) –Międzynarodowa ochrona praw mniejszości narodowych w pracach Rady Europy

 

Przerwa na kawę

 

 1. prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku) – Zaangażowanie mniejszości białoruskiej w życiu politycznym po 1989 r.
 2. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke (Uniwersytet Zielonogórski) – Aktualna sytuacja mniejszości niemieckiej w Polsce i polskiej w Niemczech
 3. dr Helena Datner  (Żydowski Instytut Historyczny) – Społeczność żydowska w Polsce dzisiaj
 4. dr Małgorzata Mieczkowska (Uniwersytet Szczeciński) – Kwestia zachowania tożsamości narodowej przez Serbołużyczan

 

14.00 -16.30– przerwa obiadowa

 

15.30 – 17.00

 

 1. dr hab. Jarosław Syrnyk – Kwestia ludności niepolskiej w świetle działań Służby Bezpieczeństwa PRL
 2. dr Anna Szczepańska (Uniwersytet Szczeciński) – Problem mniejszości polskiej w Czechach
 3. Dorota Kowalewska (Uniwersytet Szczeciński) - Aktualne problemy dotyczące udziału mniejszości narodowych w życiu publicznym w Polsce i w regionie

 

Dyskusja i podsumowanie obrad

Zgłoszenia do udziału w sympozjum przyjmujemy pod adresem  zupszczecin@poczta.onet.pl

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013