Dni Kultury Ukraińskiej

Dni Kultury Ukraińskiej są przedsięwzięciem, które Związek Ukraińców Polsce – Oddział w Szczecinie realizuje już od półtorej dekady. Prezentacja zjawisk typowych dla kultury ukraińskiej (muzyka ludowa i cerkiewna, malarstwo ikonowe, tradycyjne rzemiosła, tańce) ma służyć lepszemu (bo bezpośredniemu) poznaniu przez Polaków ich wschodnich sąsiadów. Wystawy fotograficzne dokumentują życie codzienne i świąteczne społeczności ukraińskiej. Jednocześnie jest to dla mieszkających na Pomorzu Zachodnim Ukraińców jedyna tak wielka możliwość bliskiego, wręcz namacalnego kontaktu z własnymi tradycjami, często jeszcze współcześnie kultywowanymi w kręgu rodziny. To również znakomita okazja do prezentacji sztuki przez artystów ukraińskich działających w Polsce: zespoły taneczne, chóry, grupy dziecięce i młodzieżowe. Dzięki pobytowi w Szczecinie mogą poznać innych wykonawców, nawiązać kontakty, dokonać porównań i wymienić doświadczenia z osobami pochodzącymi z innych regionów Polski oraz z Ukrainy.
        

W tym sensie, dla podtrzymania tożsamości narodowej, językowej i kulturowej Dni Kultury Ukraińskiej są ważnym przedsięwzięciem, jeżeli chodzi o prezentację sztuki tradycyjnej. Nie wyczerpuje to jednak całości oferty imprezy, ponieważ od samego początku organizatorzy kładli duży nacisk na pokazanie mieszkańcom Szczecina współczesnych dokonań ukraińskich artystów znad Dniepru, Dniestru, Bugu czy Odry. Pokazy filmów (dokumentalnych i fabularnych), występy teatrów zawodowych (zwłaszcza awangardowych zespołów teatralnych), koncerty muzyki popowej, rockowej, punkowej i folkowej, wystawy plastyczne (nie tylko obejmujące dzisiejsze malarstwo ukraińskie, ale również grafikę, fotografię, ceramikę, rzeźbę, a także dzieła plastyczne związane z nowymi sposobami uprawiania sztuki jak instalacje czy hologramy, a nawet filatelistykę), panele dziennikarskie, naukowe i pisarskie – to wszystko działania skierowane do jak najszerszej publiczności, zarówno wywodzącej się z kręgu społeczności ukraińskiej, jak i dla zachodniopomorskich Polaków. Niezależnie od wieku i stopnia wiedzy o Ukrainie każdy może znaleźć coś dla siebie: wielbiciele muzyki estradowej, koneserzy sztuki współczesnej, miłośnicy teatru, zwolennicy klasyki literackiej, wystarczy jedynie ciekawość tego, co ma do przekazania kolejny rzeźbiarz, publicysta czy wokalista.

Tegoroczne Dni to kolejna taka możliwość; dodatkowo poszerzona  o mozliwość bezpośredniego uczestniczenia w poznawaniu szerokiej kultury ukraińskiej. Dzięki warsztatom sztuki ludowej mogliśmy wziąść udział w nauce malowania pisanki, zgłębialismyt tajemnice ukraińskiej wycinanki czy misternego haftu krzyżykowego. Poznaliśmy nowych przyjaciół z Kijowa,Charkowa, Mikołajowa czy bliskiego nam Łucka

Dni Kultury Ukraińskiej zakończyły się, ale w sercach naszych pozostanie wspomnienie i tęsknota do dumki i hopaka.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli nam zorganizować to nasze święto: wykonawcą, wykładowcą ukraińskich uczelni, gością i publiczności biorącej udział w XV Dniach Kultury Ukraińskiej.

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013