ZUWP / Dni Kultury Ukraińskiej / XIX Dni Kultury Ukraińskiej

Pod patronatem

 Pod patronatem

Ambasadora Ukrainy w Polsce -Andria Deshchytsi

Wojewody Zachodniopomorskiego –Marka Tałasiewicza 

Mecenat Miasta Szczecin
 
Projekt współfinansowany z budżetu
Miasta Szczecin,
 
 
 
 
 
 
 
zrealizowany dzięki dotacji
Ministra Administracji i Cyfryzacji
 
Patronat medialny 
 
Nasze Słowo
 
 
 
 
Kurier    Szczeciński
 
 
 
 
Radio Szczecin
     
 
 
 
 
TVP Szczecin 
     
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013