ZUWP / Nasi Partnerzy / Wołyński Uniwersytetu Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki

Wołyński Uniwersytetu Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki

Historii szkoły rozpoczęła się w 1940 roku, kiedy to została założona Państwowa Szkoła Pedagogiczna w Łucku. Od początku działały cztery wydziały: filologii ukraińskiej i rosyjskiej, fizyki i matematyki, nauk przyrodniczych i geografii oraz wydział zaoczny. Pierwszym dyrektorem Instytutu został Ivan Sokura Działalność instytutu, przerwaną przez wojnę (1941), wznowiono w 1946 roku. We wrześniu 1951 r., na bazie istniejącej szkoły został utworzony Pedagogiczny Instytut, któremu po roku nadano imię Łesi Ukrainki. W tym czasie szkoła miała tylko dwa wydziały: historii i filologii, fizyki i matematyki a już od początku 90-lat w instytucie funkcjonuje 9 wydziałów.16 lipca 1993 ówczesny prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk podpisał dekret o utworzeniu Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Łucku im.Łesi Ukrainki.

Teraz w strukturze uczelni funkcjonuje cztery instytuty uniwersyteckie (Instytut Nauk Społecznych, Instytut Sztuki, Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia, Instytutu Pedagogiczny), 14 wydziałów, 73 katedry.

Na uczelni pracuje 703 wykładowców, 437 z nich to doktorzy i kandydaci nauk, docenci i profesorowie.
Naukowcy Uniwersytetu zdobyli uznanie wśród naukowców Ukrainy, o czym świadczy ich udział w pracach komisji ekspertów Ukrainy (fizyka, chemia, literatura).

Prace naukowe są regularnie publikowane w czasopiśmie uniwersyteckim "Zeszyty Naukowe WDU”, „ Psychologiczne perspektywy ", Kronika Wołynia. Regularnie wydawane jest czasopismo "Nasz Uniwersytet”

Uniwersytet kształci też młodych sportowców. Kilkudziesięciu z nich to znani sportowcy, którzy zdobyli medale i dyplomy na najbardziej prestiżowych zawodach na świecie.
Uczelnia jest dumna także z grup artystycznych Instytutu Sztuki, które są znane nie tylko w regionie i na Ukrainie, ale również w innych krajach.

Uniwersytet odznaczono w International Academic Ranking "Golden Fortune" srebrnym medalem "Niepodległość Ukrainy", oraz został wyróżniony w rankingu "Top of Ukraine" w "High School".
26 września 2007 dekretem Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki uczelnia otrzymała status Uniwersytetu Narodowego.

Dekret stwierdza: "Biorąc pod uwagę krajowe i międzynarodowe uznanie wyników Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu imienia Łesi Ukrainki i wybitny wkład w rozwój edukacji narodowej i nauki, postanawiam: nadać Wołyńskiemu Państwowemu Uniwersytetowi imienia Łesi Ukrainki status Narodowy i którego nazwa brzmieć będzie Wołyński Uniwersytetu Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki.

Rektor Igor Kotsan, profesor, doktor nauk 
Adres: 43025, Łuck, Voli Avenue, 13 
Tel.: +38 (0332) 24-84-31 Fax. (03322) 41007
Strona internetowa: http://vnu.edu.ua/ 
E-mail: prycom@univer.lutsk.ua

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013