Polecane strony

 

Związek Ukraińców w Polsce powstał w lutym 1990 r. Jest następcą prawnym działającego od 1956 r. Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.     

 

 

Światowy Kongres Ukraińców

 

 

«Nasze Słowo» to wydawany w języku ukraińskim tygodnik mniejszości ukraińskiej w Polsce  

 

  "Ridna Mowa" jest profesjonalnym czasopismem o profilu społeczno-oświatowym,które ukazuje się jako wspólny projekt Ukraińskiego Towarzystwa Nauczycielskiego w Polsce oraz Związku Ukraińców w Polsce.

 

Uniwersytet Państwowy im.Vasyla Suchomłyńskiego w Mikołajewie

 

  Wołyński Narodowy Uniwersytet im.Łesi Ukrainki w Łucku.W strukturze uczelni funkcjonuje cztery instytuty uniwersyteckie (Instytut Nauk Społecznych, Instytut Sztuki, Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia, Instytutu Pedagogiczny),

 

  pierwszy ukraiński portal internetowy w Polsce

 

 

 

 

 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013