ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Mniejszość niemiecka w Polsce współczesnej – przeobrażenia strukturalne po II wojnie światowej

Mniejszość niemiecka w Polsce współczesnej – przeobrażenia strukturalne po II wojnie światowej

Jedną z konsekwencji II wojny światowej były niespotykane nigdy wcześniej w historii masowe migracje ludności, zarówno „naturalne” (dobrowolne), jak i narzucone całym społecznościom. Taki też charakter przybrały akcje wysiedleńcze z terytorium nowej Polski, gdzie politykę „ani jednego Niemca” realizowano aż do przemian ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 roku. „Spontaniczne” i zakrojone na szeroką skalę wysiedlenia rozpoczęto w 1946 r. (choć bywały także już  rok wcześniej), ale wraz ze zmianą kursu władz wobec pozostających w Polsce Niemców; osłabły obejmując coraz mniejszą liczbę wywożonych (proceder zakończono w 1950 r.). Jednak wraz z upływem lat (i kolejnych umów polsko-niemieckich o charakterze politycznym i nierzadko ekonomicznym) umożliwiano osobom pochodzenia niemieckiego wyjazdy za zachodnią granicę w ramach tzw. „akcji łączenia rodzin”. Co ciekawe, już od lat sześćdziesiątych XX wieku wśród opuszczających Polską Rzeczpospolitą Ludową dominowali przedstawiciele ludności autochtonicznej (m.in. Ślązacy, Warmiacy i Mazurzy), którzy rozczarowani polityką państwa polskiego wobec nich (traktowanie jako podejrzany „kryptoniemiecki” element) wybierali dostatnie życie w Republice Federalnej Niemiec (zgodnie z art. 116 konstytucji RFN posiadali przecież obywatelstwo tego kraju).

Szacuje się, że na tzw. Ziemiach Odzyskanych bezpośrednio po zakończeniu wojny przebywało ok. 4 milionów Niemców, z czego blisko 2,5 miliona do 1950 r. zostało wysiedlonych w zorganizowanych transportach do obu państw niemieckich (do tej liczby należy jeszcze dodać trudną do oszacowania społeczność „nielegalnych emigrantów”). Dane RFN mówią ponadto, że od 1950 do 1990 r. przyjechało tu ponad 1,5 miliona osób. W tym kontekście tym bardziej zaskakują informacje o „ujawnieniu się” w Polsce początku lat dziewięćdziesiątych kilkusettysięcznej, „nieistniejącej” mniejszości niemieckiej.


mgr Andrzej Szczepański – absolwent politologii (specjalność: międzynarodowe stosunki polityczne) na Wydziale Nauk społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant UWr, nauczyciel akademicki (UWr, PWSZ im. Witelona w Legnicy), dziennikarz.

14 kwietnia 2010 r. godz. 18.00

Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Szczecinie, ul. Mickiewicza 45.

Wstęp wolny

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013