ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Dawno temu w Rzeczypospolitej…

Dawno temu w Rzeczypospolitej…

Uniwersytet Otwarty „Na styku kultur” zaprasza do Ośrodka Kultury Ukraińskiej na spotkanie
Dawno temu w Rzeczypospolitej...

Polscy kompozytorzy z czasów Jagiellonów i epoki królów elekcyjnych są nieco zapomniani, ale ich nazwiska czasem można spotkać na koncertach, okładkach płyt lub w mediach elektronicznych: Bartłomiej Pękiel, Adam Jarzębski, Grzegorz Gerwazy Gorczycki… A przecież w olbrzymim państwie, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów (obejmującym tereny co najmniej sześciu dzisiejszych państw Europy Środkowej i Wschodniej), tworzyli też przedstawiciele innych narodowości. W miastach północno-zachodniej części kraju (Pomorze) ważna rolę odgrywało niemieckie mieszczaństwo, na południowym wschodzie kulturę muzyczną tworzyli Ukraińcy, a na północ od ich ziem Białorusini i Litwini. Jak brzmiała muzyka barokowych twórców z kościołów Gdańska? A pieśni kozackie i muzyka cerkiewna na wschód od Lublina i Białegostoku? O dziejach muzyki w Rzeczypospolitej Wielu Narodów, zróżnicowanej etnicznie i wyznaniowo,  powstającej przy kościołach protestanckich i cerkwiach, komponowanej dla magnatów, mieszczan i chłopów opowiedzą dr Andrzej Wątorski i mgr Wojciech Kral.

Wstęp wolny
2 lutego, godz. 18.00

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013