DOSTŁAR

 DOSTŁAR

Karaimski Zespół Folklorystyczny Dostłar (Przyjaciele) z Warszawy działa już od ponad siedmiu lat. Kultywuje tradycje folkloru karaimskiego poprzez taniec, śpiew oraz ruch sceniczny.
„Karaimski Zespół Folklorystyczny «Dostłar»” prezentuje zarówno wzorowane na folklorze ludowym swoich przodków tańce i pieśni, jak również oparte na starych karaimskich legendach i obrzędach inscenizacje słowno taneczne. W swoim repertuarze ma trzy spektakle, wystawiane w języku polskim lub karaimskim – w zależności od zebranej publiczności. Młodzież i dzieci karaimskie z Warszawy i okolic ćwiczą pod czujnym okiem choreograficznym pani Małgorzaty Borowiec. Opiekę organizacyjną nad zespołem pełni pani Wioleta Firkowicz wspierana przez rodziców artystów.
Więcej informacji o zespole można znaleźć na stronie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Janusz Surudo
 
 
 
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013