CRESCENDO

 Zespół solistów „Crescendo” tworzą młodzi (a nawet – bardzo młodzi!) muzycy, na co dzień mieszkający i pracujący w Kijowie, choć wywodzą się z różnych regionów kraju. Ta różnorodność i twórcza rozmaitość stylów i temperamentów jest widoczna (a właściwie – słyszalna) dla każdego, kto choć raz zetknął się ze sztuką tego niezwykłego zespołu.

Repertuar grupy jest niezwykle szeroki – obejmuje klasykę światową (utwory F. Schuberta czy E. Griega, S. Prokofiewa i J. Rodrigo), dzieła twórców rodzimych (M. Berezowskiego i D. Bortniańskiego), opracowania melodii ludowych (skądinąd dokonane przez takich mistrzów jak Ł. Rewucki czy B. Latoszyński), wreszcie dialogi z przeszłością w postaci własnych, na wskroś współczesnych wersji utworów S. Hułaka-Artemowskiego, M. Łysenki czy A. Kos-Anatolskiego. A jeszcze do tego przeboje ukraińskiej muzyki biesiadnej i salonowej (romanse i pieśni kozackie), muzyka współczesna (M. Skoryk, W. Zubycki). Członkowie zespołu dzielą ten olbrzymi repertuar na „programy”, a więc tematyczne koncerty, niepozbawione przy tym elementów teatralności, w czym pomaga im profesjonalny reżyser, aranżujący sytuacje quasisceniczne.
Jazzowe improwizacje w dziewiętnastowiecznych ariach z opery „Natałka Połtawka” Mykoły Łysenki nie tylko wywołują uśmiech na twarzy słuchacza, ale są także wyrazem radości, jaką czerpią młodzi muzycy z Ukrainy z uprawiania najpiękniejszej ze sztuk… „Crescendo” naprawdę kocha muzykę, rozumie ją, potrafi się nią bawić i potrafi nią zabawić, zaciekawić, zauroczyć słuchaczy. Śpiewacy i instrumentaliści żyją swoimi rolami w ramach wykonywanych utworów, z pasją oddając się odtworzeniu zapisu nutowego i jednoczesnemu wyrażeniu własnych emocji i smaku estetycznego. W tym sensie naprawdę każdy występ tej grupy jest zupełnie inny – zależny od nastroju wykonawców, ich przemyśleń i uczuć, nastrojów, stopnia osłuchania się z wykonywaną muzyką. Improwizacja, zdolność do natychmiastowego kontaktu z publicznością są widoczne na każdym kroku – muzycy są w tym przypadku wyjątkowo wrażliwym sejsmografem, który odbiera każdą falę emitowaną przez widownię (i który reaguje w odpowiedni sposób).
Mimo szerokiego spektrum instrumentarium ludowego (bandura, cymbały, domry, sopiłka), nie można nazwać kijowskiej grupy muzyków jedynie zespołem instrumentów ludowych – zarówno w wykonywanej przez siebie muzyce estradowej (np. W. Filipenki), jak i jazzowych improwizacjach „Crescendo” brzmi świeżo i inaczej niż wiejska kapela weselna. Za to w utworach huculskich i wzorowanych na nich dziełach współczesnych kompozytorów ukraińskich (np. M. Skoryka) sprawiają wrażenie, jakby przed chwilą wszyscy przyjechali z Karpat.
 
Skład zespołu;
Kondratiev Sviatoslav
Shnurenko Roman     
Vysotska Galyna      
Gaidychuk Ivan          
Tamara Khodakova      
Forkushak Oleksandr    
Poprotskyi Pavlo        
Nizhegorodova Ganna       
Shorosheva Liudmyla   
Pravdina  Iuliia    
Vasyl Dutchak       
Kononov Oleksandr        
Fedorenko Andriy     
   
 
 
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013