ZUWP / Aktuaności / O Ś W I A D C Z E N I E Związku Ukraińców w Polsce – północnych oddziałów

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E
Związku Ukraińców w Polsce – północnych oddziałów
po brutalnej pacyfikacji protestów na Majdanie Niepodległości w Kijowie
W imieniu licznej społeczności ukraińskiej zamieszkującej w północną część Polski pragniemy wyrazić głębokie oburzenie brutalną pacyfikacją dokonaną przez specjalne oddziały milicji miasteczka młodzieży protestującej na Majdanie Niepodległości przeciwko odmowie podpisania przez prezydenta Wiktora Janukowycza umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską.

Użycie przemocy przeciwko pokojowej manifestacji nie tylko obywateli Ukrainy, lecz również innych państw, w tym obywateli Polski, a wśród nich dziennikarzy jest sprzeczne z normami demokratycznymi. Wyrażamy naszą solidarność z pobitymi i rannymi, a także osobami zatrzymanymi, którym grozi rozprawa. Deklarujemy osobom potrzebującym udzielenie wszechstronnej pomocy i wsparcia.

Mieszkańcy Kijowa i Ukrainy manifestując na Majdanie Niepodległości chcieli dać wyraz swojemu przekonaniu, że miejsce Ukrainy jest w Europie. Władze ukraińskie powinny były wysłuchać ich postulatów i podpisać umowę stowarzyszeniową.

Obecne władze Ukrainy zaprzepaściły w Wilnie wielką szansę na wejście Ukrainy do europejskiej rodziny narodów, w której jest jej naturalne miejsce. Ukraina to Europa! Była to szansa, która pojawia się raz na kilkadziesiąt lat. Wierzymy, że w najbliższej przyszłości uda się odwrócić ten kierunek.

Wzywamy prezydenta i rząd Ukrainy do powstrzymania się przed eskalowaniem napięcia w kraju i przed pokusą dalszego użycia siły.  Ci, którzy wydali rozkazy pacyfikacji pokojowej manifestacji powinni zostać surowo ukarani po uprzednim przeprowadzeniu wnikliwego i uczciwego śledztwa.

Domagamy się od obecnego rządu Ukrainy analizy sytuacji politycznej i społecznej po manifestacjach i protestach zarówno na Ukrainie, jak i poza granicami kraju, ponownej dyskusji i zmiany kierunku polityki zagranicznej i poddania pod głosowanie w parlamencie Ukrainy ustaw, które pozwolą na integrację z Unią Europejską i uwolnienie Julii Tymoszenko z więzienia.

Władze państw demokratycznych na całym świecie wzywamy do wsparcie pokojowego procesu zmian na Ukrainie oraz przekonanie prezydenta i rządu Ukrainy, aby nie stosował siły i przemocy wobec pokojowych manifestacji oraz wobec obywateli którzy protestują na ulicach całej Ukrainy.  

Ukraina dotychczas chlubiła się pokojowymi metodami rozwiązywania problemów politycznych i społecznych. Przykładem niech będzie Pomarańczowa Rewolucja z 2004 roku, która zapisała się historii przykładem bezkrwawego rozwiązania konfliktu i zmianą władzy na Ukrainie. I tak powinno pozostać. Na majdanach i ulicach ukraińskich miast, tak jak we wszystkich państwach demokratycznych, nikt nie ma prawo przelać choćby jednej kropli krwi!


Przewodniczący Szczecińskiego Oddziału ZUwP – / - / Jan Syrnyk
Przewodniczący Koszalińskiego Oddziału ZUwP – / - / Roman Biłas
Przewodniczący Pomorskiego Oddziału ZUwP – / - / Elżbieta Krzemińska
Przewodniczący Elbląskiego Oddziału ZUwP – / - / Stefan Dębicki
Przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału ZUwP – / - / Stefan Migus
Przewodniczący Mazurskiego Oddziału ZUwP – / - / Jan Pik

 

 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013